"Потрібно робити те, що вдається найкраще, і пожинати плоди.

Потрібно позбутися всього, у чому Ви не перевершуєте інших.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Самые новые шаблоны Joomla на нашем сайте.
Красивые Шаблоны Joomla 2.5
Игровые шаблоны DLE
Самая быстрая Диета


Бухгалтерський облік

Бухгалтерський облік  – це процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень.

Об'єктами бухгалтерського обліку є майно організацій, їх зобов'язання і господарські операції, здійснювані організаціями в процесі їх діяльності.

Основним завданням бухгалтерського обліку є формування повної і достовірної інформації про діяльність організації і її майнове положення, необхідною внутрішнім користувачам бухгалтерської звітності - керівникам, засновникам, учасникам і власникам майна організації, а також зовнішнім — інвесторам, кредиторам і іншим користувачам бухгалтерської звітності.

 

Бухгалтерський облік включає :

1. Складання первинної документації. Обробка вхідної первинної документації за допомогою автоматизованих систем бухгалтерського обліку .

2. Аналітичний і синтетичний облік:

• основних засобів, інших необоротних активів, нематеріальних активів. Нарахування амортизації;

• запасів;

• грошових коштів та їх еквівалентів;

• розрахунків з покупцями і замовниками, постачальниками та підрядниками;

• розрахунків з підзвітними особами та іншими дебіторами;

• розрахунків по заробітній платі та інших виплат співробітникам;

• розрахунків з бюджетом та іншими державними фондами;

• розрахунків з учасниками підприємства;

• доходів і витрат, фінансових результатів діяльності .

3. Формування головної книги.

4. Складання та подання звітності до контролюючих органів.